Algemene voorwaarden

 

Bedrijfsnaam: Colinda Fotografie

Website: colindafotografie.nl

E-mail: colindavanrees@live.nl

KVK: 83034560

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Colinda Fotografie. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar te maken.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Colinda Fotografie worden aangepast.

2. De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een moment gekozen die voor de fotograaf en de klant beiden schikt. De afspraak kan worden afgezegd als er sprake is van een gegronde reden. Hierbij kan gedacht worden aan slecht weer of ziekte. Dit dient maximaal 6 uur voor de fotoshoot te worden gecommuniceerd.

De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

3. De foto’s

Uiterlijk 14 dagen na de fotoshoot worden de foto’s naar de klant toegestuurd. Dit zullen foto’s zijn die door de fotograaf zijn geselecteerd en zijn bewerkt. Er worden geen onbewerkte foto’s geleverd.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. Dit houdt in dat de ontvanger van de foto’s altijd enige vorm van naamsvermelding dient te gebruiken bij publicatie op social media kanalen en elders op internet, tenzij anders is overeengekomen. Het nabewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. Daarnaast is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te spelen aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Colinda Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals social media, portfolio, website en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd worden.

Colinda fotografie zal foto’s nooit zonder toestemming van de klant aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie door derden zal altijd toestemming worden gevraagd.

4. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De klant mag contact betalen of overmaken. De foto’s mogen niet worden gebruik zolang de uitstaande factuur niet voldaan is.

5. Klachten

Bij klachten kan er contact met de fotograaf worden opgenomen binnen 10 dagen na levering van de foto’s. De fotograaf heeft het recht binnen redelijk termijn alsnog goed werk te leveren.

6. Privacy

Om de opdracht uit te kunnen voeren en op te kunnen leveren heeft Colinda Fotografie persoonsgegevens nodig, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. In geen geval zullen deze persoonsgegevens worden doorgeven aan derden of openbaar worden gemaakt. Dit houdt eveneens in dat op de social media kanalen en de website van Colinda Fotografie geen naam wordt vermeld, tenzij anders is overeengekomen.